BÁNH MÌ SANDWICHES

Cold Cut Ham

Thịt Nguội

Shredded Chicken

Gà Jambon

Pate Pork Meat Loaf

Pâté Chả Luạ

Grilled Pork

Thịt Nướng

Grilled Chicken

Gà Nướng

Grilled Pork Patties

Nem Nướng

Special Combination

Đặc Biệt

Fried Egg

Trứng Ốp La

Pork Meatballs

Xiú Mại

Vegetarian Grilled Beef

Bò Nướng Xã Chay

Vegetarian Special Combination

Đặc Biệt Chay

Vegetarian Grilled Chicken

Gà Nướng Xã Chay

Grilled Beef

Bò Nướng Xã

Vegetarian Pork Meat Loaf

Pâté Chả Luạ Chay

Vegetarian Grilled Pork

Thịt Nướng Chay

Vegetarian Pâté Ham

Pâté Ham Chay

Vietnamese Sardine

 Cá Mòi

Vegetarian Pork Meatballs

Xiú Mại Chay

Shredded Pork Skin